תנאי שירות

תנאי שירותבכל מקרה של טעות או סתירה בין הנתונים המופיעים באתר ובין המידע המצוי בספרי החברה וברישומיה, יקבע המידע שבספרי החברה ורישומיה.