שחזור סיסמה

 
אמצעי משלוח סיסמת התחברות
עפ״י המספר שהוזן לעיל
עפ״י הכתובת המעודכנת במאגרי החברה