שחזור סיסמה

אמצעי משלוח סיסמת התחברות
עפ״י המספר שהוזן לעיל
עפ״י הכתובת המעודכנת במאגרי החברה